Liên hệ với lan rừng Thủy Kai tại Hà Nội


Địa chỉ các shop Lan rừng

Lan rừng Thủy Kai: 0866.189.566
Lan rừng Hà Chân Ngắn: 0394.001.668
Lan rừng Tuyết kha:  0914.996.482

Hoặc truy cập Fanpge Facebook 
Lanrungcaobang.com


>
Gọi ngay