Những hình ảnh cuối về vườn lan Thủy kai tại ngõ 2 đại lộ Thăng Long

Do tôi chuẩn bị chuyển đến địa chỉ mới nên xin ghi hình lại làm kỉ niệm về vườn lan nho nhỏ và chật chội này.
>
Gọi ngay