BẠCH NGỌC ĐUÔI CÔNG (Cymbidium wenshanense) - Lan rừng Thủy Kai

BẠCH NGỌC ĐUÔI CÔNG (Cymbidium wenshanense) Đồng danh: Cymbidium wenshanense var. quinquelobum (Z.J.Liu & S.C.Chen) Z.J.Liu, S.C.Chen & P.J.Cribb 2009.

Video Bạch ngọc đuôi công có tại vườn lan rừng Thủy Kai Cao Bằng


Bạch ngọc đuôi côgn là phong lan hoặc thạch lan, lá dài 30-40 phân. Vòi hoa rủ xuống mang 7-12 chiếc hoa, không mở rộng và có khuynh hướng cúi mặt xuống, to ngang 6-7 phân, màu trắng, môi hoa màu vàng, trong hon có nhiều chấm tím nâu. Nở vào cuối Đông, đầu Xuân. Có hương thơm.

Nơi mọc: Sa Pa, Cao Bằng. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì tôi thấy nhiều cây lan này tại rừng núi Cao Bằng (Một số nơi trên Cao Bằng hay gọi là Bạch ngọc đuôi công- Nông Triệu Thủy).


 
Video tham khảo cách trồng bạch ngọc đuôi công
 Bài viết bởi Nông Triệu Thủy - nguồn sưu tầm thông tin từ Internet

>
Gọi ngay