Tập ghép lan rừng. Lan rừng Thủy kai 9-12-2018


ĐÂY LÀ CÁCH MÀ TÔI HAY GHÉP LAN RỪNG LÊN BẢNG GỖ TẠI CƠ SỞ LAN RỪNG THỦY KAI. XIN CHIA SẺ CÙNG CÁC BÁC MỚI TẬP GHÉP LAN
>
Gọi ngay