Phân biệt Phi điệp vàng và phi điệp tím (giả hạc)

Phân biệt Phi điệp vàng và phi điệp tím (giả hạc)

VIDEO PHÂN BIỆT CHO CÁC BÁC THAM KHẢO, ĐÔI KHI VỚI NGƯỜI MỚI TẬP CHƠI THÌ KHÁ LÀ KHÓ PHÂN BIÊT (TẤT NHIÊN LÀ KHI NÓ RỤNG HẾT LÁ NHÉ)
Video được thực hiện bởi Nông Triệu Thủy (Lan rừng Thủy kai Cao Bằng). LH: 0866.189.566

(Video đang cập nhật.... )

 
>
Gọi ngay