Một số loại lan rừng ra hoa vào mùa xuân (phần 1)


VIDEO THAM KHẢO: MỘT SỐ LOẠI LAN RỪNG RA HOA VÀO MÙA XUÂN

Clip được thực hiện bởi Nông Triệu Thủy (Tết 2018), tại cơ sở lan rừng Thủy Kai Cao Bằng
Đặc biệt clip này tôi thực hiện chỉ 1 tay (do bị đau tay phải nên tôi làm bằng tay trái, từ việc quay phim, biên tập video, xử lí trên laptop, thao tác chuột... Tất cả đều bằng tay trái). Hi vọng được các bác ủng hộ.


>
Gọi ngay