Địa lan kiêm hồng hoàng - lan rừng Thủy kai (Cymbidium iridioides) Trần mộng thu

Địa lan kiêm hồng hoàng - lan rừng Cao Bằng - Trần mộng thu (Cymbidium iridioides)Video về loài cây này của Nông Triệu Thủy: https://youtu.be/2Mq0QShnm7A

Ở Cao Bằng rất nhiều loại lan này. Đây là loài lan đất hay sống phụ sinh. Củ giả lớn, thuôn dài.
Cụm hoa thẳng mọc từ gốc củ giả, cao hơn lá, mang 20 hoa.
Hoa lớn, dài 10 - 20cm, màu nâu đỏ hoặc cánh gián.
Thường ra hoa vào mùa thu và mùa đông nên thường
được gọi là Trần mộng thu (do giống trần mộng xuân
 của Sapa, chỉ khác màu của hoa và cây lớn hơn)

Lan kiếm hồng hoàng đươc tìm thấy tại Cao Bằng - Ảnh: Nông Triệu Thủy
Tên Việt Nam: Lan kiếm hồng hoàng
Tên Latin: Cymbidium iridioides
Đồng danh: Cymbidium iridioides D.Don; Cymbidium giganteum 
Wall.et Lindl.; Trần Hợp 1988
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes
Lan kiếm hồng hoàng đươc tìm thấy tại Cao Bằng - Ảnh: Nông Triệu Thủy
Lan kiếm hồng hoàng đươc tìm thấy tại Cao Bằng - Ảnh: Nông Triệu Thủy

Mô tả: Loài lan đất hay sống phụ sinh. Củ giả lớn, thuôn dài. Lá hình giáo hẹp, dài 30 - 130cm,
rộng 2 - 3cm, đỉnh chia 2 thùy nhọn không đều. Cụm hoa thẳng mọc từ gốc củ giả, cao hơn lá,
mang 20 hoa. Hoa lớn, dài 10 - 20cm, màu từ xanh vàng đến vàng có vằn nâu đỏ. Cánh môi lớn, dày chia 3 thùy, có đốm đỏ sậm, mép có lông.
Phân bố: Cây mọc và trồng ở Cao Bằng,  Đà Lạt (Lâm Đồng)và Sapa (Lào Cai) và loài này còn phân bố từ Hymalaya đến Trung Quốc.

Viết bài : Nông Triệu Thủy (hoalancaobang.com)

>
Gọi ngay